Payrolling is een gespecialiseerde vorm van HR-dienstverlening voor de flexibele schil in jouw organisatie. De payrollmedewerker is in loondienst bij FixedToday en wordt uitgeleend aan een opdrachtgever. De risico’s en goed werkgeverschap liggen daarmee bij de payroll organisatie, in dit geval FixedToday.

Wij vinden het van essentieel belang om de payrollmedewerker van goede arbeidsvoorwaarden te voorzien. Zij zijn immers niet alleen het menselijke kapitaal van onze klant, maar ook die van ons. Payrolling gaat dus veel verder dan het extern laten uitvoeren van de salarisadministratie. Het geeft jou als opdrachtgever de ruimte om te focussen op ondernemen.

Bij het in dienst nemen van personeel komt veel administratief werk om de hoek kijken. Onder andere het aanmaken van arbeidsovereenkomsten, de salarisadministratie, ziek- en herstelmeldingen en het bijhouden van alle wijzigingen in wet- en regelgeving.

Door het uitbesteden van al deze taken aan een “Payroller” bespaar je veel administratief werk. Dankzij de ervaring van FixedToday inzake het verlenen van payroll dienstverlening, zijn alle processen zorgvuldig en efficiënt ingericht. Dit resulteert in de juiste arbeidsovereenkomsten en voorwaarden, correcte salarisadministratie en tijdige salarisbetaling. Tevens heeft u geen aansprakelijkheid meer richting instanties als de Belastingdienst of het UWV.

Vanwege Regeringsbesluiten, zoals de invoering van de wet Arbeidsmarkt in Balans, zal anno 2020 Payrolling verder gaan dan het extern laten uitvoeren van de salarisadministratie. FixedToday volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en speelt hierop in als betrouwbare partner die haar klanten ontzorgt.

Payrolling met behulp van FixedToday blijft heel eenvoudig: Je werft en selecteert zelf jouw medewerker en meldt deze aan bij FixedToday. De medewerker gaat voor jouw organisatie werken en komt op de loonlijst van FixedToday. De arbeidsovereenkomst tussen FixedToday en de medewerker zal gebaseerd zijn op de arbeidsvoorwaarden welke van toepassing zijn bij jou als opdrachtgever.

Wilt u iemand van buiten de EU inzetten/inhuren ? Dan kan gebruik gemaakt van de kennismigrantenregeling waardoor de persoon tevens op korte termijn inzetbaar is. Kennismigranten kunnen in Nederland alleen worden aangenomen door werkgevers die erkend IND-referent zijn.

FixedToday is gespecialiseerd in payroll oplossingen voor buitenlandse (kennis)werknemers van binnen de EU en buiten de EU en is erkend IND-referent sinds 2012.FixedToday zorgt daarbij voor de aanvraag van verblijfs- en werkvergunningen (kennismigranten), aanvraag 30% regeling, ondersteuning bij aanvraag Nederlandse zorgverzekering, het openen van een Nederlandse bankrekening en wat nodig is om de kennismigrant zo snel mogelijk optimaal te laten functioneren.

Meer weten? Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Do you want to deploy/hire someone from outside the EU? If so, you can make use of the highly skilled migrant /knowledge migrant programme, which means that the person can also be deployed in the short term. Highly skilled migrants can only be hired in the Netherlands by employers who are recognised by the  IND.

FixedToday specialises in payroll solutions for foreign (highly skilled) employees from within the EU and outside the EU and has been a recognised IND reference since 2012.FixedToday takes care of the application for residence and work permits (highly skilled migrants), application for a 30% ruling, support with the application for Dutch health insurance, the opening of a Dutch bank account and what is required to ensure that the highly skilled migrant can function optimally as quickly as possible.

Want to know more? Please contact us to get to know us better.

WANT TO KNOW MORE?

ASK OUR EXPERTS