Deze week werd wederom bevestigd dat FixedToday serieus en continu bezig is met de kwaliteit van haar dienstverlening. Het onafhankelijke en objectieve bewijs werd geleverd met het probleemloos doorlopen van de ISO 9001:2015 audit door Bureau Veritas.

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van deze norm worden de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of deze processen juist zijn ingericht en goed worden uitgevoerd, of dat er verbetering nodig is.