Total Workforce Management

FIXEDTODAY UNBURDEN CLIENTS WITH REGARD TO THE ENTIRE HIRING PROCESS WITH:
MSP/VMS/RPO Staffing Contracting Payrolling Expats

INNOVATIVE HIRING POLICIES
The trend to adopt Total Workforce Management as the new form of HR and Procurement stems from the need for companies to avoid:

Customer Intimacy

FixedToday makes itself visible by employing “customer intimacy” with its clients. In addition to paying invoices quickly, they also focus on coaching and training if required. This sets FixedToday apart from other brokers. “FixedToday decisiveness” goes hand in hand with taking responsibility.

Influence: Combining your own work processes with your client’s work processes so that they fit together optimally. Centralized control of decentralized hiring. No rigid rules but embracing the network of the hiring manager. This is how we contribute to the growth of hiring maturity of you as a client.
We take you through your ‘customer journey’.

Now that we are part of the Axiom group we are even better able to guide you from broker services to Total Workforce Management.
We are happy to discuss this with you.

Customer Intimacy
FixedToday maakt zich zichtbaar door het hanteren van ‘customer intimacy’ bij haar klanten. Naast facturen snel betalen is er ook aandacht voor coaching en desgewenst opleiding. Daarmee onderscheidt FixedToday zich ten opzichte van andere brokers. “FixedToday daadkracht” gaat gepaard met verantwoordelijkheid nemen.

Invloed: Combineren van eigen werkprocessen met de werkprocessen van je klant zodat dit optimaal aansluit. Centrale grip op decentrale inhuur. Geen starre regels maar juist ook het netwerk van de hiring manager omarmen. Zo dragen wij bij aan de groei van inhuurvolwassenheid van u als opdrachtgever.
Wij nemen u mee in uw ‘customer journey’.

Nu wij deel uitmaken van de Axiom groep zijn wij nog beter in staat om u vanuit brokerdiensten te begeleiden naar Total Workforce Management.
Hierover gaan wij graag het gesprek met u aan.